Digitalizace_podstranka_03.png Digitalizace_podstranka_05.png Digitalizace_podstranka_06.png  

Digitalizace obecní kroniky

Již odedávna se píší paměti a uchovávají se staré dokumenty či fotografie, které mají historickou hodnotu připomínajíce nám významné události. Proto v každé obci najdeme velkého pamětníka a kronikáře v jednom, který tyto významné události zaznamenává pro budoucí generace.

Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Často však nemůže být kronikář osobně u každé události a má další pomocníky, kteří pro něj autenticky zachytí danou událost jak písemně, tak obrazově (fotografie, video). Mnohdy kronikář uvítá i spolupráci občanů, kteří přispívají svými postřehy a fotografiemi z nejrůznějších událostí, které obohacují historii daného místa. Tyto historicky cenné informace a data, se pak snaží kronikáři uchovat pro celé generace formou zápisu nebo příloh, které se stávají nedílnou součástí kronik.
Zákon 132/2006 Sb. O kronikách obcí ukládá povinnost vedení kroniky každé obci, ať již jako ručně psanou knihu, či v elektronické podobě s následným tiskem. Zároveň dává každému právo do kroniky nahlédnout a občanům obce starším 18 let dále právo na podání návrhu doplnění či opravu zápisu.
 

  • Jak dlouho je však reálné listovat v knize staré desítky, možná i stovky let?
  • Jak zaznamenat události u kterých nemůže být kronikář osobně?
  • Jak zpřístupnit kroniku občanům?

 

Snažíme se najít řešení

Zákonem daná povinnost obce vést kroniku, práce kronikáře, historické kroniky již uzavřené, zápisy aktuálních událostí pro roční zápis, práce kronikářů na chybějících záznamech v kronikách, přílohy kroniky a v neposlední řadě spolupráce historiků, občanů a badatelů či právo na nahlížení do kroniky.
Naše řešení by mělo pokrýt většinu těchto otázek a specifikací, které se práce kronikářů a kronik dotýkají.

 

Digitalizace

Moderní kronikář dnes běžně pracuje s pomocí novodobé technologie, jako jsou počítače, skenery či digitální fotoaparáty. Digitalizace dokumentů začíná být v dnešní době velice oblíbenou službou. Je to moderní způsob uchování informací, u kterých hrozí, že proudem času zchátrají, nebo budou znehodnoceny.
Hledali jsme řešení jak kvalitně zpracovat stávající kroniky.

 

scanner1.jpg

Našli jsme pro vás zkušenou firmu, s referencemi od Národní knihovny či zemského muzea. Jsme tedy připraveni zajistit digitalizaci na špičkovém knižním skeneru, který zaručí kvalitní, šetrné a profesionální zpracování. Dokumenty tak nebudou narušeny žádnými šumy ani jinými negativními aspekty, které mohou znehodnocovat výsledný dojem. Profesionální skenování jsme pro vás dojednali za velmi přijatelnou cenu, která by měla být vždy nižší, než pokud si bude každá obec podobné služby domlouvat sama.

scanner2.jpg

 

Zpřístupnění

Co s naskenovanou kronikou? Jak ji efektivně zpřístupnit občanům a umožnit pohodlné prohlížení? Vytvořili jsme jedinečnou aplikaci pro snadné zobrazení takto zpracovaných dokumentů, která vyřeší problém zpřístupnění a důstojnou prezentaci odpovídající významu kronik.
Klíčovou funkcí je ultra zoom, který umožní plynulé přiblížení a zobrazení sebemenších detailů. Čtenář tak nepřijde o vzácný pocit při čtení historických dat, o který přichází při chaotickém listování v PDF souborech, či postupném zobrazování pouhých obrázků.
Ve spojení se snadným ovládáním zobrazené stránky za pomoci myši či klávesnice, listování stránek, rychlým přechodem na požadovanou stranu, filtrováním ať již na úrovni svazků, letopočtu, konkrétního data, či fulltextové vyhledávání získá čtenář pocit sounáležitosti a ocení kvalitu řešení, která odpovídá významu kronik.


Integrace do stávajících web stránek

Ve spojení se snadnou integrací naší aplikace do vašich stávajících webových stránek, kterou zvládne každý administrátor či zkušenější uživatel publikačního systému včetně možnosti přizpůsobení vzhledu stávajícímu barevnému ladění vaší internetové prezentace, představuje naše aplikace optimální a rozpočet nezatěžující řešení.

 

Práce kronikáře

Moderni_kronikar.jpgPráce kronikáře často neznamená jen občas udělat zápis nějaké události. Je to osoba, která ve své obci žije i duší, zajímá se o historii své obce a chce zachovat svou současnost dalším generacím. Kronikář vytváří dílo, mnohdy i umělecké.
Díky naší aplikaci mohou kronikáři pracovat jak s historickými svazky, které mohou díky zobrazení v ultra zoomu snadno přepisovat do textové podoby, jednotlivé stránky označit časovým obdobím do kterého spadají a pomocí štítků přidat další označení (např. že je zde popisována opakující se událost). Následně je pak možné vytvářet obsahy, indexy a čtenáři umožnit fulltextově či podle data, nebo štítku vyhledávat.
Při psaní současné kroniky může kronikář pořizovat záznamy o aktuálním dění tak jak je zvyklý formou zápisu perem do knižní kroniky. Tento zápis následně naskenovat a nahrát do elektronické kroniky a pořídit k němu přepis doplněný o informace shodné s historickou kronikou, tedy časové období, štítky a další. Může také použít i opačný postup, kdy prostřednictvím naší aplikace pořizuje zápisy o aktuálním dění a následně pořídí roční zápis do knižní kroniky a následně proběhne digitalizace.

 

Komunita

Každý dobrý kronikář ve větších obcích má své pomocníky, kteří pro něj mohou pořídit autentický záznam, který je pro zápis nejhodnotnější. Povolením dané funkce může, kronikář umožnit registrovaným uživatelům zasílat další materiály a popisovat události. S ohledem na vážnost kroniky, ale bude vždy na kronikáři, co bude s kronikou spojeno a zveřejněno.
Další rovina komunity může být na úrovni neoficiálního zachycení místních událostí, vytvoření komunity rodáků obce, kteří by mnohdy rádi potkali kamarády a své staré známé či poskytly své vzpomínky a fotografie kronikáři, ale často je od své rodné obce oddělují stovky a tisíce km.
Komunitou pořízené materiály, které kronikář neoznačí jako součást kroniky, ale pouze jako doplňující informace se následně propojí s digitálně zpracovanou verzí a nabídnou se čtenáři. Takto může vznikat informačně cenný a obsahově zajímavý celek, který ocení každý čtenář.

 

Technologie

Technologie.jpgK vytvoření naší aplikace jsme zvolily osvědčené technologie od společnosti Microsoft. Využili jsme MS Silverlight, který se stále více prosazuje na poli pokročilých a uživatelsky přívětivých aplikací a zároveň umožňuje snadné sdílení a integraci do webových stránek. Vlastní data jsou dále uložena na MS SQL serveru. Aby nebylo nutné řešit technologické odlišnosti vašich stávajících serverů, je kronika hostována na našich serverech, které využívají téměř neomezený výkon a prostor tzv. „cloudu“. Tím je zajištěna spolehlivost, bezpečnost a dostupnost nabízených služeb.

 

Pokračujeme ve vývoji

Vývoj aplikace a celého řešení stále pokračuje. Snažíme se naslouchat kronikářům, představitelům obcí i čtenářům. Do aplikace přidáváme další užitečné funkce a zajišťujeme její další a dlouhodobý rozvoj.

Vydejte se s námi na cestu do vaší historie!